Metropole Moon Cake 2016

Metropole Moon Cake 2016

Identity, Package, Web
Bộ thiệp năm mới Vietcombank 2016

Bộ thiệp năm mới Vietcombank 2016

Identity, Illustration, Print
Lịch bàn và treo tường Vietcombank năm 2016

Lịch bàn và treo tường Vietcombank năm 2016

Identity, Illustration, Package, Print
Sungroup Calendar 2017

Sungroup Calendar 2017

Identity, Illustration, Print
Lịch Tổ chức hợp tác quốc tế Đức - GIZ 2016

Lịch Tổ chức hợp tác quốc tế Đức - GIZ 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lịch khách sạn Daewoo 2016

Bộ lịch khách sạn Daewoo 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ Lịch SUNGROUP 2016

Bộ Lịch SUNGROUP 2016

Identity, Illustration, Package, Print
Thiệp mừng năm mới - GIZ 2016

Thiệp mừng năm mới - GIZ 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lich Vietcombank 2016

Bộ lich Vietcombank 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lịch Tập đoàn dệt may Việt Nam 2016

Bộ lịch Tập đoàn dệt may Việt Nam 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lịch khách sạn Melia 2016

Bộ lịch khách sạn Melia 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lịch Đài truyền hình Việt Nam 2016

Bộ lịch Đài truyền hình Việt Nam 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Lì xì Tết Vinatex 2016

Lì xì Tết Vinatex 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Bộ lịch để bàn Vinatex 2016

Bộ lịch để bàn Vinatex 2016

Identity, Illustration, Package, Photography, Print
Lì xì Tết 2016 SUNGROUP

Lì xì Tết 2016 SUNGROUP

Identity, Illustration, Package, Print
Thiệp mừng năm mới - GIZ năng lượng 2016

Thiệp mừng năm mới - GIZ năng lượng 2016

Identity, Illustration, Package, Print
Bộ lich của Sumitomo SMBC 2016

Bộ lich của Sumitomo SMBC 2016

Identity, Illustration, Package, Print
Europe Days 2012

Europe Days 2012

Identity, Illustration, Print
Food and Beverage

Food and Beverage

Identity, Web
South East

South East

Illustration, Web
Welcome Factsheet

Welcome Factsheet

Identity, Print
Basilico

Basilico

Identity, Package
Black Tie Dinner

Black Tie Dinner

Identity, Package, Print
Caravelle

Caravelle

Identity, Print
The Festive Season

The Festive Season

Identity, Print
Connection to success

Connection to success

Identity, Print
Dragon Year

Dragon Year

Identity, Illustration, Package, Print
Europe Days 2013

Europe Days 2013

Identity, Package, Print
European Film Festival 2013

European Film Festival 2013

Identity, Illustration, Print
Music Festival 2013

Music Festival 2013

Identity, Illustration, Print
Film Festival

Film Festival

Identity, Print
Music Festival 2012

Music Festival 2012

Identity, Illustration, Print
Film Festival

Film Festival

Identity, Illustration, Print
Food and Beverage

Food and Beverage

Identity, Print
Christmas Brochure

Christmas Brochure

Identity, Print
XMas Set

XMas Set

Identity, Print
XMas

XMas

Identity, Illustration, Print
Card Guideline

Card Guideline

Identity, Print
Concert Autumn

Concert Autumn

Identity, Illustration, Print
Birthday

Birthday

Identity, Print
Happy Birthday

Happy Birthday

Identity, Illustration, Print
Happy Tet

Happy Tet

Identity, Illustration, Package, Print
Travel

Travel

Print
Hanoi

Hanoi

Package, Print
Keycard

Keycard

Package, Print
La Maison

La Maison

Print
Lotte

Lotte

Identity, Package, Print
Marketing Set

Marketing Set

Identity, Print
Notepad

Notepad

Print
New Year Eve

New Year Eve

Identity, Print
Notos Quartett

Notos Quartett

Identity, Print
Oisoioi

Oisoioi

Identity, Print
TV

TV

Identity, Illustration, Print
Dragon Year

Dragon Year

Identity, Illustration, Package, Print
Printempt

Printempt

Print
Press Day

Press Day

Identity, Illustration, Package, Print
Festive Season

Festive Season

Identity, Illustration, Package, Print
Snake Year

Snake Year

Identity, Illustration, Package, Print
Song Hong Chamber

Song Hong Chamber

Illustration, Print
Company Profile

Company Profile

Identity, Print
Thank you Party

Thank you Party

Illustration, Print
The first of Fence

The first of Fence

Illustration, Print
The Nam Hai

The Nam Hai

Print
Wrap

Wrap

Package, Print
Postcard

Postcard

Print
Hilton

Hilton

Print
Saigon

Saigon

Print
InterContinental

InterContinental

Photography
Mercure

Mercure

Photography
Nam Cuong

Nam Cuong

Photography
Dior

Dior

Identity, Print
Crowne

Crowne

Photography
Platinum

Platinum

Identity, Print